http://atasheentezar.persiangig.com/parcham/parcham4.gifدر ظل عنايات خداوند متعال وبه اهتمام وراهنماييهاي مسئولين محترم شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان شمالي وناحيه شيروان وهمچنين به همت پرسنل سخت كوش، اين جايگاه با كسب امتيازات لازم  بارديگربراي 3سال متوالي حائز درجه ممتاز گرديد .از خداوند منان مسئلت داريم تا در خدمت رساني به همشهريان ومسافران بالاخص زائران حضرت ثامن الائمه امام رضا (ع) نيز توفيق دهد

+ نوشته شده توسط عباس کاظمی در چهارشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت ۱۳:۴۳ بعد از ظهر |


تاریخ: 15 دی 1393


کلاسه پرونده: 88/777


شماره دادنامه: 1777


موضوع رأی: ابطال ماده 57 تعرفه عوارض محلی شهرستان بروجرد در تعیین عوارض بر جایگاهای سوخت


شاکی: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران


بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به موجب دادخواستی ابطال ماده 57 تعرفه عوارض محلی شهرستان بروجرد مصوب شورای اسلامی شهر بروجرد در خصوص عوارض جایگاههای سوخت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام و احترام، به استحضار می رساند:
شهرداری شهر بروجرد به شرح نامه شماره 1252/5- 29/1/1388 به استناد ماده 57 مصوبه شورای اسلامی شهر بروجرد که در روزنامه پیغام در تاریخ 24/12/1387 منتشر شده، تحت عنوان عوارض جایگاههای سوخت، به ازای هر دستگاه پمپ سوخت رسانی مبلغ 000/250 ریال برای هر سال مطالبه کرده است و اخیراً نیز با توجه به مفاد نامه شماره 6257/5/1- 13/8/1388 و رأی شماره 42- 13/8/1388 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، با ارجاع موضوع به کمیسیون مزبور در مقام اجرای رأی کمیسیون یاد شده و وصول عوارض یاد شده برآمده است بنابراین از آن جا که:
1- اساساً جایگاههای عرضه بنزین در تمام کشور فعالیت کرده و به ارائه خدمت به شهروندان می پردازند و حوزه فعالیت آنها محلی نبوده و همچنین جزء خدمات خاص و معین محسوب نمی شود تا مشمول عوارض محلی شود.
2- به موجب بند 2 ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی 20% به عنوان مالیات و به موجب بندهای ج و د ماده 38 و ماده 51 قانون موصوف جمعاً 5/11% به عنوان عوارض منظور شده و مجموعاً 5/31 درصد از بهای سوخت به عنوان مالیات و عوارض متعلقه پرداخت می شود و مطالبه عوارض مذکور از سوی شهرداری بروجرد وفق مصوبه مذکور شورای شهر مطالبه عوارض مضاعف بوده و مسلماً این اقدام مغایر قانون است.
3- عوارض نوسازی مربوط به ملک نیز همه ساله و بر طبق ضوابط مقرر پرداخت شده و می شود.
4- مالیات و عوارض هر دستگاه تلمبه ( اعم از وارداتی و تولید داخل) حسب مورد، بر اساس مقررات قانونی توسط وارد کننده یا سازنده پرداخت شده است.
5- شورای اسلامی شهر بروجرد و شهرداری در مقام تعیین عوارض بر درآمدها نیستند و اساساً تعیین عوارض بر درآمد در صلاحیت و حدود اختیارات آنها نبوده و به صراحت ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ... توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.
6- به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات کالاهای وارداتی لغو شده و ادامه اقدام شورای اسلامی و شهرداری در اخذ عوارض برای دستگاههای پمپ سوخت رسانی غیر قانونی می باشد. لذا با عنایت به خارج بودن وضع عوارض بر دستگاههای پمپ سوخت رسانی جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی از شمول صلاحیتها و اختیارات شورای شهر و شهرداریها و به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مرتبط دیگر تقاضای ابطال ماده 57 مصوبه مذکور شورای اسلامی شهر بروجرد تحت عنوان عوارض جایگاههای سوخت به لحاظ مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارد."
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" ماده 57: عوارض جایگاههای سوخت
عوارض جایگاههای سوخت متعلق به شرکت نفت یا بخش خصوصی به ازای هر دستگاه پمپ سوخت رسانی در هر سال مبلغ 000/250 ریال به صورت سالانه اخذ گردد. "
در پاسخ به شکایت شاکی، معاون اداری و مالی شهرداری شهرستان بروجرد به موجب لایحه شماره 1252/5- 29/1/1388 اعلام کرده است که:
" احتراماً، مستند به ماده 57 دفترچه عوارض محلی شهر بروجرد که به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب نهایی رسیده است کلیه جایگاههای سوخت رسانی متعلق به آن شرکت یا بخش خصوصی به ازای هر دستگاه پمپ سوخت رسانی مبلغ 25000 ریال به عنوان عوارض سال 1388 را می باید به حساب شهرداری محل واریز نمایند. علی هذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ارسال لیست جایگاهها و پمپهای مستقر در آن را به این شهرداری اقدام و نسبت به واریز عوارض مذکور به حساب 1115 بانک ملی شعبه شهرداری اقدام و نتیجه را جهت تایید تسویه حساب اعلام دارید بدیهی است در صورت تاخیر در پرداخت عوارض مذکور طبق ماده 53 به همراه 5/2 درصد تاخیر از جایگاههای موصوف اخذ و قابل پیگیری می باشد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که در بند ج ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با بنزین تعیین شده است و به موجب ماده 50 قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع است و اختیار مذکور در تبصره 1 ماده اخیرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلی جدیدی است که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد و در ماده 52 قانونفوق الذکر برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع اعلام شده است، بنابراین ماده 57 تعرفه عوارض شهرداری بروجرد مصوب سال 1387 شورای اسلامی شهر بروجرد در تعیین عوارض جایگاههای سوخت متعلق به شرکت نفت یا بخش خصوصی به ازای هر دستگاه پمپ 000/250 ریال در هر سال، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

+ نوشته شده توسط عباس کاظمی در پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت ۲:۵۸ قبل از ظهر |

+ نوشته شده توسط عباس کاظمی در سه شنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۹۳ و ساعت ۱:۵۰ قبل از ظهر |

+ نوشته شده توسط عباس کاظمی در سه شنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۹۳ و ساعت ۱:۳۶ قبل از ظهر |

+ نوشته شده توسط عباس کاظمی در سه شنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۹۳ و ساعت ۱:۳۲ قبل از ظهر |

+ نوشته شده توسط عباس کاظمی در سه شنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۹۳ و ساعت ۰:۴۲ قبل از ظهر |
 

بلیت مترو را با کارت بنزین بخرید

 

بلیت مترو را با کارت بنزین بخرید 13:32

مدیر سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از راه اندازی بیش از 600 هزار دستگاه کیف الکترونیکی خرید سوخت در جایگاه ها خبر داد و اعلام کرد: برنامه‌ریزی برای خرید بلیط اتوبوس و مترو با کارت هوشمند سوخت در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش پانا نیوز، محسن روحانی در گفتگو با مهر درباره دلایل عدم استقبال مردم از راه اندازی طرح کیف الکترونیکی پول در جایگاه‌های سوخت، گفت: در حال حاضر بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه پوز الکترونیکیِ برای شارژ کیف پول الکترونیکی کارت سوخت در جایگاه های سوخت کشور عملیاتی شده است.

این مقام مسئول یکی از دلایل عدم استقبال مردم از کیف الکترونیکی پول در جایگاه های سوخت را عدم اطلاع رسانی صحیح توسط شرکت پخش عنوان کرد و افزود: با وجود اینکه استفاده از کیف پول الکترونیکی بسیار راحت تر و سریعتر از پرداخت پول نقد است، اما مردم به دلیل این که پیش از این برای شارژ کیف پول الکترونیکی باید به شعب بانک ها حضوراً مراجعه می کردند و انجام این کار برای شان دشوار بود، سبب شده است تا به ندرت از این روش برای پرداخت هزینه بنزین استفاده کنند.

مدیر سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه هم اکنون کمتر از دو درصد خرید بنزین با استفاده کیف الکترونیکی در جایگاه ها انجام می شود، اظهار داشت: این در حالی است که تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه پوز برای شارژ این کیف پول های الکترونیکی راه اندازی شده است.

روحانی با یادآوری اینکه دلیل دیگری که باعث عدم استقبال مردم از این شیوۀ پرداخت شده بود، محدودیت های این فنآوری عنوان کرد و یادآور شد: به این معنا که تا به حال کیف پول الکترونیکی تنها برای پرداخت سوخت بها کارآیی داشته است .

مدیر سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای خرید بلیط اتوبوس و مترو، سایر هزینه‌های دیگر با کارت هوشمند سوخت در دستور کار قرار گرفته است.

+ نوشته شده توسط عباس کاظمی در سه شنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۹۳ و ساعت ۰:۳۹ قبل از ظهر |
 

صف مردم برای خرید بنزین 1000 تومانی

 

صف مردم برای خرید بنزین 1000 تومانی 13:33

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از جهش جدید مصرف بنزین در کشور با وجود اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت این فرآورده نفتی خبر داد و اعلام کرد: بیش از 70 درصد فروش بنزین با قیمت 700 و 1000 تومان در جایگاه‌ها انجام می‌شود.

به گزارش پانا نیوز، پس از چند روز کاهش مصرف بنزین در کشور به دنبال اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت این فرآورده استراتژیک نفتی، مصرف بنزین بار دیگر در کشور روندی صعودی به خود گرفت.

بر این اساس پس از ثبت رکورد مصرف روزانه 55 میلیون لیتر بنزین در روزهای نخست اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، متوسط مصرف این محصول پرطرفدار نفتی بار دیگر به مرز 70 میلیون لیتر در روز نزدیک شد.

آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نشان می‌دهد که در روزهیا اخیر مجموع مصرف بنزین معمولی و بنزین سوپر کشور به مرز 70 میلیون لیتر در روز رسیده و حتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش هم نشان می دهد.

مصطفی کشکولی مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران با اشاره به روند صعودی مصرف بنزین در ایران در طول چند هفته گذشته تاکنون، گفت: در دهه دوم اردیبهشت ماه، مصرف بنزین سیر صعودی پیدا کرده و به بیش از 65 میلیون لیتر در روز رسید.

این مقام مسئول با اعلام اینکه متوسط مصرف روزانه بنزین کشور از دهم تا بیستم اردیبهشت ماه سال جاری به 65.4 میلیون لیتر رسیده است، تصریح کرد: متوسط مصرف این فرآورده نفتی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2.2 درصد رشد داشته است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران تاکید کرد: پیش بینی می شود مصرف بنزین کماکان سیر صعودی خود را حفظ کند.

آمارهای رسمی نشان می دهد که از 10 تا 20 اردیبهشت ماه سال جاری میزان فروش بنزین 400 تومانی 28 درصد، بنزین 700تومانی 46 درصد و بنزین 1000 تومانی 26 درصد بوده است که به طور متوسط قیمت فروش هر لیتر بنزین در دهه دوم اردیبهشت 695 تومان تخمین زده می شود.

+ نوشته شده توسط عباس کاظمی در سه شنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۹۳ و ساعت ۰:۳۷ قبل از ظهر |

بنزین امسال دوباره گران می‌شود ؟

بنزین امسال دوباره گران می‌شود ؟ 12:33

یک مقام مسئول ارشد در وزارت نفت با اشاره به وجود بسترهای قانونی به منظور افزایش 5 درصدی قیمت بنزین از محل تعیین عوارض فروش سوخت، اعلام کرد: این احتمال وجود دارد در صورت عدم تحقق اهداف کاهش مصرف بنزین، این افزایش مجدد قیمت از نیمه دوم سال جاری ابلاغ و اجرایی شود.

به گزارش پانا نیوز به نقل از مهر، با گذشت چهار روز از آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و تعیین قیمت های جدید بنزین، زمزمه های جدیدی به منظور افزایش مجدد قیمت این فرآوردده استراتژیک نفتی به گوش می‌رسد.

مسئولان وزارت نفت اسفند ماه سال گذشته از اخذ عوارض پنج درصدی از محل فروش بنزین در هشت کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، اراک، اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد و اهواز خبر داده بودند.

بر این اساس، مطابق با مصوبات قانونی تعریف شده در سطح دولت و مجلس شورای اسلامی بستر قانونی به منظور افزایش پنج درصدی قیمت بنزین با اخذ عوارض فراهم شده است.

از سوی دیگر با تعیین قیمت های جدید بنزین با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها هنوز اطلاع رسانی رسمی درباره اینکه این افزایش قیمت با احتساب اخذ 5 درصدی عوارض انجام گرفته و یا نه از سوی دولت تدبیر و امید انجام نگرفته است.

یک مقام مسئول ارشد در وزارت نفت در گفتگو با مهر با بیان اینکه در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها و تعیین قیمت بنزین عوارض 5 درصدی در نظر نگرفته شده است، گفت: این در حالی است که وزارت نفت از دولت و مجلس برای اخذ این عوارض 5 درصدی مجوز گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه با رایزنی هایی که انجام شده، احتمال اخذ این عوارض 5 درصدی از نیمه دوم سال جاری وجود دارد، تصریح کرد: با این وجود هم اکنون مشغول بررسی میزان کاهش مصرف بنزین با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها هستیم.

این مقام مسئول ارشد در وزارت نفت خاطرنشان کرد: این احتمال وجود دارد که در صورت عدم تحقق اهداف کاهش مصرف بنزین با افزایش قیمت‌ها، عوارض 5 درصدی افزایش این فرآورده نفتی در ادامه سال جاری اخذ شود.

به گزارش مهر، با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی بهای گازوئیل یارانه‌ای هر لیتر 250 تومان، بنزین سهمیه‌ای هر لیتر 700 تومان، بنزین آزاد هر لیتر 1000 تومان، بنزین سوپر سهمیه‌ای هر لیتر800 تومان، بنزین سوپر آزاد هر لیتر 1100 تومان و قیمت بنزین تحویلی به خودروهای دولتی هر لیتر 1000 تومان تعیین شده است.

در این بین هر چند حسن روحانی رئیس جمهور، محمد شریعتمداری معاون اجرایی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و علی طیب نیا وزیر اقتصاد از شیب ملایم افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و سی.ان.جی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داده بودند اما بهای هر لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای حدود 75 درصد و قیمت هر لیتر بنزین آزاد حدود 45 درصد افزایش یافته است.

سید مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه دولت باید با کمترین تغییرات بیشترین درآمد را از محل هدفمند سازی یارانه ها کسب کند، گفته است: نرخ بنزین یارانه‌ای از 400 به 700 افزایش یافته و نمی توان این رشد 75 درصدی قیمت را شیب ملایم نامید. 

+ نوشته شده توسط عباس کاظمی در جمعه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ و ساعت ۲:۲۸ قبل از ظهر |

دلایل کاهش فروش بنزین 1000 تومانی 12:58

در چهار روز نخست اجرای گام نهایی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، بخش عمده خرید بنزین مردم با قیمت 400 تومانی بوده و خرید این فرآورده با نرخ آزاد 1000 تومانی چندان با اقبال عمومی خودروسواران روبرو نشده است.

به گزارش پانا نیوز، آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران حاکی از آن است که از روز جمعه پنجم اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون متوسط مصرف بنزین کشور در محدوده 53 تا 55 میلیون لیتر در روز ثبت شده است.

سال گذشته متوسط مصرف بنزین کشور با ثبت رشدی حدود 8 درصدی به بیش از 70 میلیون لیتر در روز رسید و پیش بینی می شد مصرف این فرآورده پر طرفدار نفتی در سال جاری به 75 تا 80 میلیون لیتر در روز افزایش یابد.

علاوه بر این، تا پیش از گرانی قیمت این محصول میان تقطیری پالایشگاه‌های نفت، در چند مرحله متوسط مصرف بنزین کشور حتی با ثبت رکوردهای جدید سه رقمی شده و از مرز 100 میلیون لیتر در روز عبور کرده بود.

ناصر رئیسی‌فرد در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت فروش بنزین با سه نرخ 400، 700 و 1000 تومانی در جایگاه‌های سوخت پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: در حال حاضر 50 تا 60 درصد فروش بنزین در جایگاه ها با قیمت 400 تومانی انجام می شود.

رئیس کانون کارفرمایی جایگاهداران سوخت سراسر کشور با اعلام اینکه در شرایط فعلی بیش از دو میلایرد لیتر بنزین با قیمت 400 تومانی در کارت های سوخت ذخیره سازی شده است، تصریح کرد: علاوه بر این با اعلام رسمی دولت، این ذخیره بنزین تا اطلاع ثانوی محفوظ مانده و نمی‌سوزد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون 50 تا 60 درصد فروش بنزین جایگاه‌ها با قیمت 400 تومانی انجاممی‌شود، اظهار داشت: علاوه بر این با توجه به اینکه پیش از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اکثر مردم باک خودروی خود را پر کرده اند، هم اکنون مصرف بنزین 700 تومانی کارت‌ها قابل توجه نیست.

وی با بیان اینکه خرید بنزین 1000 تومانی هم در جایگاه های کشور بسیار پائین است، تبیین کرد: تنها در برخی از پمپ بنزین های شمال شهر تهران که تعداد خودروهای لوکس بالا بوده میزان فروش بنزین آزاد افزایش یافته است.

رئیسی فرد با یادآوری اینکه مردم پس از اتمام ذخیره بنزین 400 و 700 تومانی می توانند بنزین آزاد را از طریق کارت خود خریداری کنند، خاطرنشان کرد: در مجموع هم اکنون تنها 20 درصد فروش بنزین کشور با قیمت آزاد انجام می شود.

+ نوشته شده توسط عباس کاظمی در جمعه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ و ساعت ۲:۲۵ قبل از ظهر |


Powered By
BLOGFA.COM